احیا نوزاد قرن - پیشرو در تجهیزات پزشکی نوزادان بسمه تعالی

چشم بند مخصوص نوزاد ( در دو سایز L و M)