احیا نوزاد قرن - پیشرو در تجهیزات پزشکی نوزادان بسمه تعالی

دستگاه اشعه التراویوله (کنترل از راه دور)