احیا نوزاد قرن - پیشرو در تجهیزات پزشکی نوزادان بسمه تعالی

فیکسر سر نوزاد با گوشی سیلیکونی (هد هولدر)