احیا نوزاد قرن - پیشرو در تجهیزات پزشکی نوزادان بسمه تعالی

فتوتراپی اینتنسیو تخت (۸ لامپ، ۱۲ لامپ و ۱۶ لامپ LED)